Shared value

Verschillende uitdagingen in de huidige maatschappij kunnen worden aangepakt met oplossingen op het gebied van vastgoed. Innovatieve clustergebaseerde samenwerkingen kunnen dienen als een belangrijk instrument om de juiste antwoorden te vinden. We werken samen met onze partners en klanten om nieuwe economische en sociale waarden te creëren. We houden voortdurend rekening met de kosten en de winst op langere termijn. In dit proces vragen we ons af: Hoe gaan we om met grondstoffen, energie, welzijn, circulariteit, etc.? Hoe vertalen we deze overwegingen naar vastgoedontwikkelingsbeslissingen? Samen verzamelen en analyseren we data om onze producten verder te ontwikkelen en onze vastgoedconcepten continu te verbeteren. Uiteindelijk stelt dit ons in staat om een betere en gezondere sociale omgeving te creëren voor de eindgebruikers. Zo zijn we ons ervan bewust dat 65% van de milieu gerelateerde gezondheidsklachten die bij de GGD worden gemeld betrekking heeft op het interieur van gebouwen. Dat slechts 9% van de gebouwen wereldwijd circulair is, dat de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet al worden overtroffen door de vraag en dat Nederland in 2030 zijn co55-uitstoot met X% moet verminderen. Parallel aan deze problemen maakt de bouw- en vastgoedsector een digitale revolutie door. Om deze reden zijn data en gedeelde waarden cruciaal voor onze werking. Naast het goed opletten van zowel sociale als economische factoren in onze bouwactiviteiten, zijn innovatie en duurzaamheid van groot belang bij het ontwerp of de herontwikkeling van vastgoed.

Bij FIT Real Estate is dit een andere belangrijke uitdaging die we aangaan. Het realiseren van gebouwen die stroom opwekken in plaats van verbruiken. Het installeren van zonnepanelen die een complete wijk kunnen leveren in plaats van alleen een individueel huis. Geothermische warmtepompen. Een buurtwindmolen... Bij FIT Real Estate geloven we in 'teruggeven aan de maatschappij'.

Brengt gebruikerswensen bij elkaar