Investment

Investment

FIT Real Estate selecteert partijen als investeerders, maar ook constructeurs en leveranciers die hun visie delen . Partijen waarvan de belangen in lijn zijn met onze agenda. We streven naar innovatieve clustergebaseerde samenwerkingen met verschillende stakeholders, waaronder pensioenfondsen, (zorg)verzekeraars, overheden, betrokken beleggers en beleggingsfondsen. Want bij financiering draait het niet alleen om het geld! Het is gebouwd op vertrouwen en een gezamenlijk perspectief op waarden die de samenleving op de lange termijn ten goede komt.

Daarom vragen we ons herhaaldelijk af: wat beïnvloedt welke kenmerken van vraag en aanbod? Zo zien we in Nederland een tekort aan betaalbare en flexibele woningen voor starters en kleine huishoudens, een gebrek aan mogelijkheden voor senioren om zelfstandig te wonen en een duidelijke behoefte aan voorzieningen voor meervoudig gebruik. Tegelijkertijd blijven veel van de commerciële gebouwen en winkelpanden van het land leegstaan. De oplossing van FIT Real Estate is om betaalbare en flexibele woningen te bouwen voor eenpersoons- tot vierpersoons huishoudens in leegstaande commerciële gebouwen met meerdere huurders – aangevuld met verschillende gedeelde faciliteiten zoals zwembaden, een fitnesscentrum en openbare ontmoetingsruimtes.

Er is veel mogelijk door de huidige leegstaande panden te transformeren. Hetzelfde als het gaat om nieuwe woonconcepten voor senioren. Ouderen kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van geïntegreerde digitale voorzieningen (domotica) om in hun eigen huis te blijven wonen. Mits goed ondersteund door zorg op maat misschien nog wel langer. Ongeacht de huidige marktvraag komt bij ontwikkeling veel meer kijken. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat aspecten als nieuwe wetgeving, ontwikkelingen in de energietransitie en productontwikkeling effectief worden geïntegreerd in de voorgestelde oplossingen.

Brengt gebruikerswensen bij elkaar