Management

Brengt gebruikerswensen bij elkaar

Management

Management

Korte lijnen en no-nonsense leiderschap: dat is het DNA van FIT. Deze inzet gaat verder dan de louter technische vraagstukken van het realiseren van nieuw vastgoed. Wij stellen het belang van de eigenaar centraal. Wat zijn de specifieke problemen en wensen? Hoe bereiken ze de best mogelijke beleggingsportefeuille? Van welke specifieke partnerschappen kunnen zij profiteren? En op welke belangenconflicten moeten we letten in een complex samenwerkingsproject?

Daarom hebben we het managementproces opgedeeld in verschillende disciplines, die in de volgende paragrafen kort worden beschreven. Daarnaast staat asset management centraal bij FIT Real Estate.

Construction management

Sturen op maakbaarheid, economisch ontwerpen en komen tot excellente technische oplossingen. Dat valt allemaal onder construction management en engineering. Maar ook de grip op het proces houden, voortdurend nadenken over de uitvoering tijdens het ontwikkelproces en ervoor zorgen dat je het in één keer goed doet, het zijn belangrijke taken van ons management. FIT Real Estate zorgt dat alles naadloos op elkaar aansluit en in elkaar grijpt. Van ontwikkeling tot vastgoedportefeuille.

Property management

Property management

Daarnaast zijn we partner in vastgoedmanagement. Zitten we bovenop de exploitatie van het vastgoed. Uiteraard wordt er afgestemd tussen beleid en techniek, maar ook gemanaged op gebruik. We willen alle functies optimaliseren, richten ons daarbij op gebruik en bezetting. Maar ook het sturen op energieprestaties, het inspelen op de steeds veranderende markt en de regionale verschillen behoren tot ons property management.

Management consulting

Management consulting

Tot slot managen en sturen we complexe samenwerkingsvormen. Als vastgoedondernemer en ontwikkelaar werk je met verschillende disciplines. Het gaat niet alleen over bouwen, maar ook over infrastructuur, installaties en energie. In dergelijke complexe clustersamenwerkingen hebben wij nadrukkelijk de lead, soms in de vorm van interim management. Het is belangrijk om de samenwerking soepel te laten verlopen, de verwachtingen goed af te stemmen en de meerwaarde van samenwerken met de betreffende partijen naar een nog hoger plan te tillen.

Brengt gebruikerswensen bij elkaar